Referenser

Nöjda kunder är den bästa marknadsföringen. Vill du ha referenser på arbeten vi gjort så kontakta oss. Här nedan kan du se några av alla de projekt vi genomfört.

Villaträdgård, Örebro. Projekt "Italiensk renässans"

Såväl entrén som trädgården på baksidan genomgick en övergripande renovering och fick en gestaltning som motsvarar såväl husets arkitektur som dess höga kvalitet med mängder av snygga detaljer. De tre bilderna överst visar hur det såg ut från början.

Framsidan gjordes mer stram och hållbar över årstiderna, med många vintergröna inslag. En vacker detalj blev det lilla rummet på sidan av huset som fick en medelhavsprägel med staty av klassisk snitt tillsammans med bokharabinda, rosor, lavendel och en spaljérad persika som ger mängder med frukt varje år. Trädgården fick en mer ombonad och romantisk prägel, även den med inspiration från italiensk renässans med tydliga rum, spaljéer med klätterväxter som avgränsande element och en väggfontän. Golvet är sandsten både på fram och baksida, tillsammans med båglagd smågatsten på garagenedfart samt enkel betong i murar och trappor.

Gestaltning, växter och plantering: Ulla Fogelström Trädgårdsdesign

Markarbete: Tranab

Foto: Anneli Furuholm

En villaträdgård i stan blir en oas som andas medelhav

Puts & Tegel AB, Örebro. Projekt "Representativ företagsmiljö"

Puts & Tegels kontor ligger på industriområdet Pilängen i Örebro. Kontoret flyttades dit under 2013 och vi fick designuppdraget året innan. Uppdraget var enkelt; att skapa en representativ företagsmiljö gentemot kunder och en trevlig arbetsmiljö för de som arbetar där. Ytan skulle vara så lättskött som möjligt. Utgångsläget var en ogräsrik platt- och grusyta som inte haft någon kontinuerlig skötsel under lång tid. De två bilderna överst visar hur det såg utan från början.

Resultatet blev en plats med bryggkänsla och växter som är anpassade till det rena söderläget som silverpäron, stäppsalvia och silverrör. Två rejäla betongkärl på varje sida av entrén ger möjlighet både till säsongsplanteringar och till permanenta planteringar med träd och buskar och perenner. En uteplats omgärdas av en klassisk spaljé med olika sorters klematis samt en dunge med ornäsbjörkar och glanskörsbär, som med sina dekorativa stammar reser sig upp ur en matta av klippt vintergrön idegran.

Gestaltning, växter och plantering: Ulla Fogelström Trädgårdsdesign

Markarbete: Tranab

Foto: Anneli Furuholm

Puts och tegel ABs entré. Före och efter.

Villaträdgård, Örebro. Projekt "Trädgård med tradition"

Den här trädgården tillhör en händig och trädgårdsintresserad familj med sinne för detaljer och villaområdets kulturhistoriska värde. Med det som utgångspunkt gestaltades en trädgård med mycket växter, både för nytta och nöje, samt många tidstypiska detaljer. Några exempel är att betongsten uteslöts till förmån för natursten, de flesta gamla träd sparades och att staketet mot gatan fick det smäckra och lite högre utförande som tillhör 1920-talets trädgårdar. En trädgårdsmur blev ytterligare en fin detalj som skapade precis den stämning som fanns i vår sinnesbild, och en lycklig granne fick en perfekt inramning för sitt växthus. Trots att trädgården anlades 2013 ger den redan, två år senare, ett etablerat och prunkande intryck.

Gestaltning: Ulla Fogelström Trädgårdsdesign

Markarbete: Tranab

Trädgårdsmur, växter och plantering: Familjen själva

En villaträdgård har fått en ny form där man tagit vara på områdets kulturhistoriska värde

Villaträdgård, Örebro. Projekt "Kirunaträdgård"

Begreppet ”Kirunaträdgård” var obekant innan vi träffade familjen till den här trädgården. Så beskrevs nämligen deras trädgård innan den fick ett nytt ansikte; den hade nämligen knappt har några växter över huvud taget. De tre bilderna överst visar hur det såg utan från början.

Huset är stort och ligger mitt på en platt tomt med omväxlande granntomter och natur runtomkring. Staketet som omgärdade trädgården togs bort, eftersom det var både dåligt och skapade en än mer ödslig känsla till den då händelselösa tomten. Det ersattes av häckar på några sidor och för övrigt fick tomten flyta ut i naturen.

Stommen i trädgården fick bli ett antal större träd som i alla fall med tiden kommer ge rätt proportioner i relation med husets storlek och ge liv och skuggspel åt tomten. Framsidan fick en välkomnande gång mot husets entré och kompletterades med bland annat en låg friväxande häck mot gatan samt en stabil plantering med mycket vintergrönt. På baksidan fick en del av den soliga terassen ett vasstak som ger skön skugga varma dagar och den upphöjda poolen fick en snygg inramning av spaljé och klätterväxter. Det här är inte längre en ”Kirunaträdgård”, det är något som är säkert!

Gestaltning, växter och plantering: Ulla Fogelström Trädgårdsdesign

Markarbete: Mark och sten i Örebro

En karg trädgård görs till en levande grönskande trädgård med liv

Nyproducerade bostadsrätter, Örebro. Projekt "Rynningeåsen"

Uppdraget fick vi 2014 av företaget Bygga Bostäder som bygger och säljer bostadsrätter och har efter det inlett ett långsiktigt samarbete kring grönytorna för alla deras nybyggnationer i Örebro. Kärnan i gestaltningen ligger i de exklusiva materialen där gatsten i granit och singel i natursten skapar liv och formspråk åt hela området.

Gräsytorna är få vilket kommer att ge en skötselextensiv framtid för bostadsrättsföreningen. Grönskan är trots det rik genom en genomtänkt växtlighet; träd med högt prydnadsvärde som japansk rönn och silverpäron, stabila häckväxter som idegran, björkspirea och stefanandra tillsammans med perenner valda för sin växtplats och långvarig blomning kommer att ge ett varierat och livfyllt uttryck under årstidernas växlingar.

Gestaltning: Ulla Fogelström Trädgårdsdesign

Markarbete, växter och plantering: L3:s Maskintjänst/Mark och sten i Örebro

Foto: Anneli Furuholm

Formgivning och anläggning av miljö i ett område med nybyggda bostadsrätter

Villaträdgård, Örebro. Projekt "Poolside dream"

Den här trädgården blev en dröm oavsett om det handlar om ambitionsnivå, gedigna materialval, smakfulla detaljer eller en engagerad kund. Den behöver vi dokumentera ytterligare för att göra den rättvisa. Här ser vi den fina entrén i nivåer med åhussten och granitkanter. Det enorma däcket mot poolen som ligger i marknivå. Familjen har valt att arbeta med många inbyggda planteringsytor i trädäcket med stora partier av till exempel randgräs och överliggare behängda med vildvin och klematis.

Design: Ulla Fogelström

Markarbete: Mark och Sten i Örebro.

Växter och plantering: Kunden själv.

En tråkig villaträdgård har förvandlats till en grön oas.